Комунальний заклад "Ліцей № 9" Кам'янської міської ради

 

Правила зарахування на вільні місця

Порядок проведення жеребкування для зарахування дітей  до перших класів на вільні місця

 

1. Жеребкування проводиться у період з 5 по 10 червня.

 

Жеребкування проводиться  або у вихідний день, або після завершення робочого дня, не раніше 18:00, щоб якомога більша кількість батьків мали можливість взяти участь у процедурі.

 

2. Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.

 

Всіх батьків, які подали заяви на вільні місця, буде проінформовано персонально: повідомленням електронної пошти, розсилкою SMS тощо.

 

Інформація щодо проведення жеребкування: дата, час, місце, кількість вільних місць, прізвища дітей, які претендують на вільні місця  оприлюднюється на інформаційному стенді та сайті школи.

 

Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських об’єднань, зареєстрованих в установленому порядку.

 

ВАЖЛИВО! Будь-які присутні на жеребкуванні медіа, представники громадськості тощо МАЮТЬ ПРАВО СПОСТЕРІГАТИ за процедурою жеребкування та фіксувати її, але в жодному разі НЕ МАЮТЬ ПРАВА ВТРУЧАТИСЯ.

 

3. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, що має бути виготовлений з прозорого матеріалу (далі – пристрій), з використанням однакових за розміром, кольором, вагою, формою та іншими ознаками кульок, карток, аркушів паперу тощо (далі – жеребки).

 

Жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою.

 

На кожен жеребок будь-яким доступним способом мають бути нанесені порядкові номери від “1” до числа, яке дорівнює кількості поданих заяв на вільні місця. Головне – щоб під час витягнення жеребка не було можливості побачити номер на ньому

 

Тип пристрою та жеребків визначається конкурсною комісією до її засідання, на якому відбувається жеребкування.

 

Тобто, конкурсна комісія рішення про те, який саме пристрій та який вид жеребків використовуватиметься під час процедури, має ухвалити ще до того, як почнеться власне процедура жеребкування.

 

4. Загальна кількість жеребків має дорівнювати кількості дітей, які претендують на вільні місця.

 

(Наприклад, якщо у заклад подано 70 заяв на вільні місця, то і жеребків також має бути 70)

Кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць. Інформація про те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне місце, має бути доведена до відома усіх присутніх учасників жеребкування з обов’язковим відображенням у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії.

 

Всі жеребки мають однаковий вигляд і містять номери від 1 до останнього номера у списку поданих заяв. Причому жеребки з номерами від одного до кількості вільних місць надають право на зарахування, а жеребки з номерами більшими, ніж кількість вільних місць, формують резервний список для можливого зарахування.

 

(Наприклад, у закладі є 22 вільних місця, а заяв на ці вільні місця подано 70. Тоді право на зарахування дають жеребки з номерами від 1 до 22. А номери від 23 і більше потрапляють до резервного списку для зарахування на місця, які можуть стати вільними)

 

Такий резервний список необхідний, бо певна кількість батьків можуть подавати заяви на вільні місця до інших шкіл і теж брати там участь у жеребкуванні. Якщо родина, яка отримала право на зарахування дитини до нашої школи (або першочергове, або за жеребкуванням), отримає і використає право вчитися в іншому закладі, місце у нашій школі звільниться.

 

У такому випадку черга просто просувається на одне місце вгору – і право на зарахування до школи отримує дитина із резервного списку, яка за результатом жеребкування має наступний номер.

 

(У нашому прикладі, якщо хтось із тих, хто має (першочергове) або отримав (жеребкування) право вчитися в школі, обере для навчання інший заклад, то до нашої школи буде автоматично зарахований №23)

 

Створення резервного списку дозволить уникнути необхідності ще одного жеребкування, якщо в “першочерговому” списку з’являться вільні місця.

 

5. Жеребки до їх поміщення у пристрій демонструються присутнім учасникам жеребкування, які мають право оглянути як жеребки, так і пристрій.

 

Перед початком процедури жеребки та пристрій для жеребкування розміщують так, щоб присутні могли їх оглянути, не торкаючись. Після огляду жеребків та пристрою для жеребкування голова комісії запитує, чи всі охочі змогли їх оглянути – і лише після ствердної відповіді присутніх жеребки поміщають до пристрою для жеребкування.

 

6. Після перемішування жеребків у пристрої кожен учасник жеребкування дістає жеребок з пристрою у порядку розміщення дітей у списку, сформованому в алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє та оголошує усім присутнім учасникам жеребкування та членам комісії його зміст. У разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи жеребок замість них дістає з пристрою визначений конкурсною комісією член цієї комісії.

 

Голова комісії оголошує по черзі прізвища тих, хто включений до списку жеребкування на вільні місця. Якщо в залі присутні батьки дитини (чи особи, які її представляють), то один з них виходить до столу, де розміщено пристрій для жеребкування, та ставить підпис у протоколі засідання комісії, яким засвідчує участь у процедурі. Якщо батьків або представників дитини в залі немає, то жеребок за них тягне уповноважений член комісії.

 

Інформація про результат кожного учасника жеребкування відразу фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

 

7. Після діставання останнього жеребка головою або одним з членів конкурсної комісії оголошуються результати жеребкування, що фіксуються в протоколі, який підписується усіма членами конкурсної комісії, та є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця.

 

Після завершення процедури всі жеребки мають бути витягнуті, а список тих, хто претендує на вільні місця (основний та резервний), повністю сформований.

 

8. Учасник жеребкування може звернутися зі скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів жеребкування.

 

Щоб забезпечити право присутніх на жеребкуванні безпосередньо висловити свої претензії чи/або пропозиції, відразу після завершення жеребкування голова конкурсної комісії може звернутися до присутніх із запитанням, чи є в них якісь претензії, невдоволення, зауваження тощо стосовно процедури жеребкування і запропонувати їм особисто внести до протоколу жеребкування свої зауваження чи/або пропозиції.

 

* * *

 

Окремий випадок – якщо у жеребкуванні беруть участь рідні брати і сестри: або близнюки, або погодки, яких батьки вирішили віддати до школи в один рік.

 

Тоді батьки дитини (або інша особа, яка на це уповноважена), тягнуть жереб стільки раз, скільки заяв подано: по одному жеребку для кожної дитини. У разі, якщо одна із заяв отримує жереб, який дає право на зарахування на вільне місце, інша дитина з цієї родини отримує право на першочергове зарахування згідно з підпунктом 1 пункту 3 глави 1 розділу ІІ “Порядку зарахування…”  (“рідні брати-сестри”), а кількість вільних місць відповідно зменшується.

 

〈Наприклад, вільних місць у школі 22, а заяв на них подано 70. У жеребкуванні бере участь родина, в якій є двоє дітей. Цим дітям припали жеребки з номерами 15 та 43. У цьому випадку номер 15 отримує право на зарахування за результатом жеребкування, а друга дитина з цієї ж родини, незважаючи на номер 43 під час жеребкування, також отримує право зарахування – вже на підставі іншої норми “Порядку зарахування…” (рідні брати/сестри). Водночас, кількість вільних місць автоматично зменшується до 21.〉