Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 9" Кам'янської міської ради

 

Медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури

 

Медико-педагогічний контроль
на уроках фізичної культури Фізичне виховання є елементом гармонійного розвитку особистості, яка підростає. Тому під час навчання у школі надзвичайно важливо виховувати в учнів бережливе ставлення до свого здоров’я.

На уроках фізичної культури учні розвивають і зміцнюють основні системи свого організму, отримують навички організації проведення самостійних занять фізичною культурою. До того ж заняття спортом є своєрідною профілактикою шкідливих звичок.

Дуже важливо, щоб під час уроків фізичної культури навантаження відповідало віку учня та функціональним можливостям його організму: лише за таких умов воно буде ефективним і справлятиме оздоровлюючий ефект.

Тому для того, щоб визначити рівень фізичного розвитку учнів, які займаються фізичною культурою, а також щоб з’ясувати відповідність навантаження на уроці стану здоров’я та функціональним можливостям учнів, у навчальних закладах запроваджують медико-педагогічний контроль (МПК).

Відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 р. № 518/674, МПК є частиною медичного обслуговування учнів. Він дає змогу не лише своєчасно визначати рівень їхнього фізичного розвитку, а й виявляти ознаки хвороб і ушкоджень на ранніх стадіях. МПК містить також заходи, спрямовані на оптимізацію, безпечність та ефективність фізичної культури.

Варто виокремити такі завдання МПК на уроках фізичної культури:

• визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я, функціональних можливостей організму учня;

• з’ясування рівня розвитку рухових навичок учня для того, щоб коригувати навантаження відповідно до його індивідуальних особливостей;оцінювання впливу фізичних вправ, загартування та інших засобів біокорекції на стан здоров’я учня;

• виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою;

• здійснення нагляду за динамікою показників локомоторної функції учня під впливом фізичних вправ;

• запобігання шкільному, у тому числі спортивному, травматизму;

• здійснення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання тощо.

Організацію МПК на уроках фізичної культури забезпечує керівник, а здійснюють медичні та педагогічні працівники навчального закладу або персонал лікувально-профілактичних закладів.

Основними формами медико-педагогічного контролю є:

• спостереження (під час уроків, занять спортивних секцій, змагань, перерв тощо);

• диспансерний облік учнів, які за станом здоров’я займаються у спеціальній та підготовчій групах;

• оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків;

• оцінка форм проведення уроків фізичної культури;

• контроль за ефективністю організації уроків фізичної культури тощо.

Медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури здійснюють у 1—11-х класах (див. Додаток 1).

Об’єктом МПК може бути:

• рівень навантаження учнів;

• відповідність фізичного навантаження статі;

• відповідність одягу та взуття учнів умовам проведення занять;

• гігієнічні умови місця проведення уроку (температура та вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо).