Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 9" Кам'янської міської ради

  Бухгалтерський облік

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №9 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської  міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23642273

1.3. Місце  знаходження: 51911, Дніпропетровської обл., м.  Дніпродзержинськ, вул. Долматова, 13

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського

телефонного зв'язку, e-mail): Кожушко Тетяна Миколаївна, директор школи, 51911, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Долматова, 13, тел. (05692)30178,

е-mail: School_number_9@list.ru

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник

(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

Управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради, 02142230

1.6. Дата, яка стоїть на протоколі прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника

рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: «27» листопада 2013 р.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого  бюджету

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі:  Код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 – 35.30.1 пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води. 

         3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 697,10 гКал.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 51911, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Долматова, 13

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень 2014р. – грудень 2014р.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної

особи: Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа»

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03342573

          4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,

          телефон, телефакс: 51914, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 168, тел.   (05692) 3-84-28

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: Відповідно до Закону  України  «Про  теплопостачання» від 02.06.2005р. № 2633-15, Правил користування теплової енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 року № 1198 та ліцензії АВ № 345115 на виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерелах енергії), що видана Міністерством з питань житлово-комунального господарства КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» здійснює послуги міської служби теплопостачання всім категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів.

На підставі вищезазначеного, комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №9 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради необхідно укласти договір з Комунальним підприємством ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» на постачання теплової  енергії в обсязі  697,10 гКал .

         7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури 

 закупівлі:  Правила користування теплової енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 року № 1198 та ліцензії АВ № 345115 на виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерелах енергії), що видана Міністерством з питань житлово-комунального господарства КП  ДМР «Дніпродзержинськтепломережа».

 

 

 

            Голова комітету з  конкурсних торгів            ________________   Кожушко Т.М.

 

М.П.

 

 

 

13122WX539327

№ 99 (842)

16.12.2013

210724

Інформація

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: КЗ “Середня загальноосвітня школа №9 м.Дніпродзержинська” Дніпродзержинської міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23642273

1.3. Місцезнаходження: 51911, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, вул.Долматова,13,

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35413001000155

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Прізвище, ім’я, по батькові: Кожушко Тетяна Миколаївна

Посада: Директор

Телефон: (05692)30178

Тел./факс:

Е-mail: School_number_9@list.ru

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради, 02142230

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 621050 (шістсот двадцять одна тисяча п’ятдесят) грн.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води) - 697,10 гКал

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 697,10 гКал

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника: 51911, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Долматова,13

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень 2014р. - грудень 2014р.

6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасників, з яким проведено переговори (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

- КП ДМР “Дніпродзержинськтепломережа”, адреса: 51914, Дніпропетровьска обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 168, тел.: (05692)38428.

7. Ціна пропозиції:

7.1. Загальна ціна пропозиції:

- 621050 грн.

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.

8. Додаткова інформація:

9. Iнформація для оператору прийому:

10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова з конкурсних торгів Кожушко Т.М.           ________________________(підпис, М. П.)

 

 

 

Закупка послуг з теплового постачання на 2015 рік по КЕКВ 2271 у сумі 421259 грн.

 

 

 

 

 

 


1
2
3